August 19, 2022

SMS

ไม่ว่าใครก็ไม่ต้องการติดหนี้ติดสิน แต่ว่าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ รายได้ที่เคยมีก็หาย และก็ภาวการณ์หนี้สินครอบครัวที่เพิ่มสูงตลอด ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยไตรมาส 2 ปี 2564 ชาวไทยมีหนี้สินครอบครัวมากถึง 14.27 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 89.3% ต่อ GDP ส่งผลให้ความต้องการ “สินเชื่อเงินด่วน” เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะ “สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล” ที่ได้กลายเป็นช่องทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มอบความสะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่าย และมีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยช่วงมิถุนายนที่ผ่านมามีลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลทั่วประเทศกว่า 2 แสนราย และมียอดปล่อยสินเชื่อกว่า 2...
ปัญหาหนึ่งของการใช้งานโทรศัพท์มือถือตอนนี้เป็น เบอร์โทรศัพท์ที่โทรศัพท์เข้ามาที่พวกเราไม่เคยทราบชอบมีเยอะขึ้นก่อให้เกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการถูกคดโกง และก็ชอบได้รับ SMS อ้างเป็นแบงค์หรือจะกล่าวว่าเงินเข้าแล้วทำให้คนไม่ใช่น้อยนั้นเกิดเหตุล้นหลาม ในประเทศอังกฤษมีการรายงาน น่าสุดชี้ให้เห็นว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2020 – มีนาคม 2021 มีการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และข้อความในประเทศอังกฤษ เวลส์ และ ไอร์แลนด์ เพิ่มขึ้น 83% เมื่อขึ้นจากปีก่อน นอกจากนี้ในเรื่องของอาชญากรรมทางไซเบอร์ระดับประเทศของสหราชอาณาจักร ก็พบในเรื่องจองโจมตี และ...