August 19, 2022

Home Quarantine 14

การสัมผัสกับประชากรที่มีความเสี่ยงสูงสามารถช่วยผู้ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ด้วยโรค Green’s การติดเชื้อสามารถแพร่กระจายได้ และคุณสามารถเข้ารับการกักกันเพื่อแยกตนเองได้ กฎต่อไปนี้ใช้กับการกักกันที่บ้าน การเช็กอาการตัวเอง ว่าเป็นไข้หวัดปกติ หรือโรคโควิด (Covid-19) แล้วอาการหนักเบาแค่ไหนถึงกักตัว Home Isolation ได้ เบื้องต้นการแยกอาการของโรคโควิด (Covid-19) กับไข้หวัดโดยทั่วไป จะแยกได้ไม่ชัดเจน เนื่องจากอาการจะมีความคล้ายคลึงกันมาก โดยผู้ป่วยอาจจะมีไข้สูง ไอ...