August 16, 2022

Home Isolation

หลังจากการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ประเทศไทยต้องการคนที่มีผลตรวจเป็นบวกสำหรับ COVID-19 ทุกคนควรได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม รับการรักษาที่ใช่สำหรับคุณขั้นตอน และเพื่อควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดต่อไปยังบุคคลอื่น ซึ่งผู้ป่วยมีทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ แต่เมื่อมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นจากสถานการณ์การระบาดรอบใหม่ ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นติดต่อกันนานกว่า 3 เดือน อีกทั้งยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงแต่อย่างใด จนโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามไม่สามารถรองรับผู้ป่วยเข้ารักษาได้ ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อต้องรอเตียง ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต จึงมีการนำแนวคิดเรื่องการรักษาตัวเองจากที่บ้าน หรือ Home Isolation...
“คุณสมัครโควิดแล้วหรือยัง” คำถามนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก หากคุณกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อ เริ่มพรุ่งนี้ หากอัตราการติดเชื้ออยู่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 17 สิงหาคม จะเท่ากับ 7.69,174 ราย 64 จำนวน 189,330 คน ประมาณได้ว่าใน 100 คน เราจะพบผู้ติดเชื้อ 2-3 คน ไทยรัฐออนไลน์ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในภาวะวิกฤติ อาการเชื้อลงปอด เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ป่วยเตรียมตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที...
การสัมผัสกับประชากรที่มีความเสี่ยงสูงสามารถช่วยผู้ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ด้วยโรค Green’s การติดเชื้อสามารถแพร่กระจายได้ และคุณสามารถเข้ารับการกักกันเพื่อแยกตนเองได้ กฎต่อไปนี้ใช้กับการกักกันที่บ้าน การเช็กอาการตัวเอง ว่าเป็นไข้หวัดปกติ หรือโรคโควิด (Covid-19) แล้วอาการหนักเบาแค่ไหนถึงกักตัว Home Isolation ได้ เบื้องต้นการแยกอาการของโรคโควิด (Covid-19) กับไข้หวัดโดยทั่วไป จะแยกได้ไม่ชัดเจน เนื่องจากอาการจะมีความคล้ายคลึงกันมาก โดยผู้ป่วยอาจจะมีไข้สูง ไอ...
รมว.สธ.ผ่านกฎหมายกักกันที่บ้าน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการประกันภัย (คปภ.) ได้พิสูจน์แล้วว่าผู้ประกันตนที่รับการรักษาด้วยวิธีนี้ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ตามเดิม เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงได้เข้าถึงการรักษา ผู้ป่วยใหม่ที่ยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเพื่อรับยา และเข้าถึงแพทย์ด้วยวิธีการ Telemedicine ได้จนกว่าจะหาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ แนวทางปฏิบัติโฮมไอโซเลชั่น (Home IsolationXO SLOT) คือ กระบวนการรักษาตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งพบเชื้อ และผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 7-10...