October 3, 2022

HIIT

ผู้ที่คิดเริ่มออกกำลังกายไม่ว่าด้วยสิ่งที่ต้องการมีสุขภาพแข็งแรง หรือควบคุมน้ำหนัก แล้วทำการค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้จะพบว่ามีการกล่าวถึงออกกำลังกายใน 2 ลักษณะเป็น HIIT (High Intensity Interval Training) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่มีลักษณะความเข้มข้นสูงในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้มีการเต้นของหัวใจสูงแล้วพักหรือลดระดับความเข้มข้นลงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนกลับมาออกกำลังแบบเข้มข้นสูงแล้วพักอีก โดยวนรอบลักษณะนี้ซ้ำไปจนครบระยะเวลาที่กำหนด อย่างการออกกำลังกายที่มีแรงต้านสูง 45 วินาทีแล้วพัก 15 วินาทีวนซ้ำจนครบ 10 นาที...