October 3, 2022

Glass Beach

วันนี้จะพาท่องเที่ยวมองชายทะเลที่ แคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกาอเมริกา เป็นริมหาดที่ไม่ธรรมดา เพราะเหตุว่าหาดทรายของเขานั้นมิได้ขึ้นชื่อลือนามเรื่องชายทะเลขาวเนียนละเอียด แม้กระนั้นเป็นหาดทราย GlassBeach หาดทรายที่ถูกปกคลุมไปด้วยแก้วสีสันแจ่มใส แม้กระนั้นแก้วเหล่านี้หารู้ไม่ว่าเดิมเป็น ‘ขยะ‘ เนื่องจากว่าหาดทรายที่นี้เคยเป็นที่ฝังกลบขยะมาก่อน หาดนี้ชื่อว่า Glass Beach หรือ หาดทรายแก้ว ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งรัฐแมคเคอร์ริเชอร์  (SLOTXOMacKerricher State Park)  อย่างที่บอกว่าเดิมหากนี้เป็นที่ทิ้งขยะมาก่อน แต่เมื่อขยะถูกนำออกไปกำจัดที่อื่น จนเหลือไว้เพียงแต่เศษแก้วเล็กๆ น้อยๆ เศษแก้วเหล่านี้ก็ถูกคลื่นทะเลและความเค็มของเกลือกัดเซาะเจียระไนจนกลายเป็นเศษแก้วแสนสวยอย่างที่เห็นกันในรูปเลย ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ ที่นี่เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่สถานที่ที่การเก็บขยะในที่สาธารณะนั้น...