October 3, 2022

Galaxy Note

เมื่อต้นปีนี้ Samsung ได้ประกาศว่าสมาร์ทโฟนเรือธงของ Samsung อีกรุ่นคือ Galaxy Note ที่หายไปจากซีรีส์ Galaxy S และ Galaxy Z การหายไปของ Galaxy Note ถูกบอกเล่าจากผู้บริหารของซัมซุงด้วยเหตุผลที่ว่าชิปเซตขาดแคลน จึงทำให้ซัมซุงต้องยกเลิกการเปิดตัว Galaxy Note ประจำปี 2021 ออกไปก่อน แม้ซัมซุงจะยืนยันเช่นนั้น...