August 11, 2022

E-Commerce

ในยุคที่มีอาชีพเกิดใหม่ในสายงานดิจิทัลขึ้นมากมาย “Influencer” คือหนึ่งในอาชีพที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยพฤติกรรมนักช็อปที่มักจะค้นหา “การรีวิว” ทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ทำให้แบรนด์ต้องใช้กลยุทธ์ Influencer Marketing เพื่อสร้างคอนเทนต์ให้กับแบรนด์ และดึงดูดให้นักช็อปมาซื้อสินค้านั่นเอง E-Commerce ดันเทรนด์ Influencer ให้ปัง ปู – สุวิตา จรัญวงศ์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Tellscore แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงระหว่างแบรนด์และ Influencer...