August 11, 2022

CAFÉ AMAZON

การหาเมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดสำหรับคอกาแฟก็เหมือนการสร้างคนรักที่ดี เป็นพันธุ์ที่พบได้บนพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมี “เวลาดื่มกาแฟ” ซึ่งมีความสำคัญมากในกระบวนการผลิตเบียร์ โดยเฉพาะกาแฟที่มีรสชาติเหมือนกาแฟดริป ด้วยแล้ว เมล็ดกาแฟที่ดีก็นับเป็นหัวใจสำคัญของ ‘พิธีกรรมแห่งความสุข’ นั้นด้วย วันนี้หลายคนจึงกำลังหลงรัก CAFÉ AMAZON DRIP COFFEE NAN HONEY PROCESS ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่เอ่ยถึง แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก 4 เหตุผลต่อไปนี้...