August 19, 2022

ByteDance

ไบต์แดนซ์ (ByteDance) บริษัทแม่ของ TikTok ยอดเยี่ยมแอปพลิเคชันที่สมัย สั่งบุคลากรจำต้องหยุดการทำงานภายในช่วงเวลา 19.00 น. ซึ่งถือได้ว่าเป็นการยกเลิกวัฒนธรรม 996 อย่างเป็นทางการ ก่อนหน้านี้ ในประเทศจีน โดยเฉพาะในฝั่งบริษัทเทคโนโลยีจะมีวัฒนธรรมการทำงานที่มีชื่อว่า 996 โดยเป็นการทำงานตั้งแต่ 9 โมงเช้าไปจนถึง 3 ทุ่ม ตลอด 6 วันต่อสัปดาห์ มีวันหยุดเพียงวันเดียว ทว่าเนื่องด้วยนโยบายของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เรียกร้องให้ยุติวัฒนธรรมการทำงานแบบ 996...