September 25, 2022

Biorescue

การตายของแรดขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลกเป็นเรื่องน่าเศร้าเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้ว นักวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนให้ทำงานหนักเพื่อฟื้นฟูแรดขาวเหนือที่สูญพันธุ์ไปแล้ว จึงเกิดโครงการ Biorescue PGSLOTที่เป็นการจับมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันไลบ์นิทซ์ในเยอรมนี ที่ให้การสนับสนุนศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าเคนยา และเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าโอล เพเจตาในเคนยา รวมถึงห้องปฏิบัติการ Avantea ในอิตาลี ทั้งหมดนี้ให้การสนับสนุนการวิจัยปฏิสนธิสร้างตัวอ่อนของแรดขาวเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ซึ่งในช่วงเวลานั้นนักวิทยาศาสตร์ในโครงการ Biorescue ได้รวบรวมไข่ 80...