October 3, 2022

Arp 91

ส่งการบ้านกลับมาอีกรอบสำหรับกล้องส่องทางไกลอวกาศฮับเบิลขององค์การนาซาประเทศสหรัฐอเมริกา หรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานอวกาศยุโรป หรืออีเอสเอแสดงภาพของดาราจักรหรือกาแล็กซี 2 แห่งที่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยเห็นเป็นภาพพันร้อยเข้าด้วยกัน กาแล็กซีทั้ง 2 แห่งนี้มีชื่อร่วมกันว่า Arp 91 นักดาราศาสตร์อธิบายว่าปฏิสัมพันธ์ของกาแล็กซีอันละเอียดอ่อนของ Arp 91 เกิดขึ้นโดยอยู่ห่างจากโลกมากกว่า 100 ล้านปีแสง โดยแยกให้เห็นว่ากาแล็กซีด้านล่างที่ดูเหมือนจะสว่างไสวคือ NGC...