August 14, 2022

AirPods Max

Find My โปรแกรมที่ไว้ติดตามเครื่องไม้เครื่องมืออย่าง iPad / iPhone หรือ Mac รวมทั้ง Apple Watch ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นยังไม่สามารถที่จะใช้ติดตามเครื่องมือกรุ๊ปหูฟังได้ดิบได้ดีสักเท่าไหร่ แม้กระนั้นปัจจุบันนี้มีการปลดปล่อยอัปเดตให้กับเครื่องไม้เครื่องมือหลายตัวเช่น AirPods Gen2, AirPods Pro, AirPods Max รวมถึง Beats อีก 3 รุ่น สิ่งที่ค้นพบกับการปล่อย...