September 25, 2022

เยาวชนโลก

เพื่อส่งเสริมต้นแบบในโลกของเยาวชนในปัจจุบัน H&M ได้เปิดตัวแคมเปญระดับโลก มองหาแบบอย่างเหล่านี้เมื่อคุณเปิดตัวแคมเปญใหม่นี้ และสนับสนุนให้พวกเขาส่งเสริมสังคมที่ยุติธรรมยิ่งขึ้นขึ้น รวมถึงพัฒนาด้านความยั่งยืน การศึกษา และอื่นๆอีกด้วย H&MXO SLOT จึงต้องการเชิดชูความมุ่งมั่นพยายามของเยาวชนเหล่านี้ และสร้างความตระหนักรู้ว่าสังคมในวงกว้างของเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนเหล่านี้และช่วยสมทบทุน เพื่อมอบความช่วยเหลือผ่านองค์การยูนิเซฟได้อย่างไร โซเฟีย ลอร์ฟสเตย์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบเสื้อผ้าเด็กของ H&M กล่าวว่า บทเรียนที่เราได้จากเด็กๆเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อยืด และยังเป็นการเตือนให้เราระลึกไว้เสมอว่าเราทำให้โลกมีอนาคตดีขึ้นกว่านี้ได้ ตนรู้สึกมีพลังและแรงบันดาลใจที่ได้รับรู้ถึงเรื่องราวการสร้างการเปลี่ยนแปลง ของเยาวชนทั่วโลก ทั้งในชุมชน รอบตัวและขยายวงกว้างไปกว่านั้น นอกจากนี้เรายินดีมาก...