October 3, 2022

อาชีพเสริม

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายอาชีพถูกยกเลิกการว่าจ้าง โดยเฉพาะสายอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สายการบิน อพาร์เม้นท์ ที่ได้รับผลพวงอย่างมาก จนกระทั่งมีผลเสียเป็นลูกโซ่ไปยังสายงานอาชีพอื่นอีกด้วย บทความในสัปดาห์นี้ ผมจะขอพูดถึงอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้เพิ่มพูนมากขึ้น หรือใช้เป็นอาชีพเสริม เพื่อปรับเปลี่ยนทักษะของตัวเอง โดยเฉพาะโลกยุคหลังโควิด-19 จะยิ่งเป็นการตอกย้ำให้มนุษย์ต้องเปลี่ยนทักษะของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมครับ ติวเตอร์ อาชีพเสริมที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นั่นก็คือติวเตอร์ครับเนื่องจากสภาวะการเรียนการสอนของไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลทำให้หลายโรงเรียนนั้น มีการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน นักเรียนหลายคนก็ต้องการที่จะเพิ่มทักษะให้กับตัวเอง ด้วยเหตุผลตั้งแต่เพื่อจะสอบแข่งขันไปต่างประเทศ เสริมความรู้ของตัวเอง จนถึงเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัย...
ในยุคนี้ “การค้าขายออนไลน์” กำลังเป็นที่ชื่นชอบมากมาย อีกทั้งเรื่องโรคระบาดที่เป็นสิ่งสำคัญให้การขายสินค้าออนไลน์รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคแบบใหม่ๆก็เปลี่ยนไป ทำให้การขายของออนไลน์มีมูลค่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดด หลายคนมองเห็นโอกาสในการทำเงินจากการขายของออนไลน์ ตั้งแต่อยากทำเพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือแม้กระทั่งคิดจะออกจากงานประจำมาทำเป็นรายได้หลัก หรือเพราะจากผลกระทบโรคระบาด ทำให้หลายคนตกงาน จึงหันมาขายของออนไลน์ ข้อดีของการขายของออนไลน์นั้นมีหลายอย่าง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนสูง เพราะไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ไม่จำเป็นต้องตุนของ ไม่จำเป็นต้องมีลูกจ้างหากทำคนเดียวไหว แต่ข้อเสียที่เป็นอุปสรรคใหญ่ก็คือ เพราะมันกลายเป็นอาชีพที่ใคร ๆ ก็หันมาทำ...