October 3, 2022

หลักโภชนา

เนื่องจากว่าในตอนนี้ “ของกินคลีน” กำลังเกิดเรื่องยอดนิยมในกรุ๊ปของผู้ที่รักสุขภาพ หรือกลุ่มชนที่ปรารถนาลดความอ้วน แต่ว่าทราบไหมว่า โดยความเป็นจริงแล้ว “ของกินคลีน” นั้นเหมาะสมจะเป็นของกินที่รับประทานเพื่อลดหุ่นใช่หรือไม่?.. แล้วของกินคลีนที่ถูกนั้นเป็นยังไง เราจึงนำข้อมูลจากคุณหมอมาบอกให้รู้ เพื่อจะเลือกกินกันได้ถูกต้องแท้จริง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า อาหารคลีน (Clean Food) คือ อาหารที่ถูกหลักโภชนาการประเภทหนึ่ง แต่ต้องเป็น อาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง ด้วยสารเคมีต่าง ๆ หรือผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด เป็นอาหารที่สดสะอาด ผ่านขั้นตอนการปรุงแต่งมาน้อยหรือไม่ผ่านการปรุงแต่งเลย เน้นธรรมชาติของอาหารนั้นเป็นหลัก * ไม่ผ่านกระบวนการหมักดองหรือปรุงรสใด...