October 3, 2022

สายพันธุ์โควิด

เดลตาพลัส (Delta Plus) เป็นสายพันธุ์โควิดกลายจำพวกที่ระบาดในสหราชอาณาจักรปริมาณร้อยละ 96 แล้วก็เพิ่งจะเจอคนป่วยติดโรควัววิดเดลตาพลัสในไทย วันนี้แถลงพบในไทย 1 ราย เป็น ตำแหน่ง AY.1 ในขณะที่สายพันธุ์เดลต้าพลัสที่ระบาดในสหราชอาณาจักรเป็นตำแหน่ง AY.4.2 บนสายรหัสพันธุกรรมของสายพันธุ์เดลตา B.1.617.2 ในปี 2021 นี้อย่างรวดเร็ว โดยนักผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเผยว่า เดลตาพลัส ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์เดิม 10-15% ปัจจุบันนี้สายพันธุ์โควิด-19 ที่เป็นปัญหาครอบคลุมทั้งโลกอยู่ คือสายพันธุ์เดลตา...