October 3, 2022

สดชื่น

เว้นแต่ในชาและก็กาแฟที่พวกเราเข้าใจกันอยู่ว่ามีสาร “คาเฟอีน” ในเครื่องดื่มน้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มเสริมพลังงานก็มีสารชนิดนี้อยู่เหมือนกัน ซึ่งจะสังเหตุได้ว่าเมื่อXOSLOTดื่มแล้วจะทำให้เกิดอากรคล้ายๆ กัน หนึ่งในเหตุผลที่สำคัญที่เครื่องดื่มสองประเภทนี้ทำให้เรารู้สึกตื่นตัวก็เพราะในชาและกาแฟมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า “คาเฟอีน” ซึ่งหากร่างกายได้รับสาร “คาเฟอีน” ในปริมาณที่พอดีนอกจากจะทำให้แต่ละวันเป็นวันที่สดชื่นตื่นตัวแล้วยังช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย ทำไม “คาแฟอีน” ถึงทำให้เราสดชื่นตื่นตัว “คาเฟอีน” มีหน้าที่กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งระบบประสาทส่วนกลางนี้เองที่เป็นศูนย์กลางการควบคุมการทำงานของร่างกายซึ่งทำหน้าที่บังคับการทำงานของทุกอวัยวะภายในร่างกายภาย ดังนั้นเมื่อร่างกายได้รับสาร “คาเฟอีน” มันจะเข้าไปปิดกั้นโมเลกุลในร่างกายที่ทำให้เราง่วงและหลับซึ่งสารนี้เรียกว่า ‘อะเดโนซีน (Adenosine)’ ‘อะเดโนซีน’ มาจากไหน ทำไมถึงทำให้ง่วง สาร ‘อะเดโนซีน’ เกิดมาจากการทำปฏิกิริยาภายในร่างกายของเรา เพราะร่างกายของเราต้องการพลังงานอย่างคงที่ ซึงพลังงานนี้จะได้มาจากการแตกตัวของโมเลกุลที่มีพลังงานสูงเรียกว่า ‘ATP’ และในระหว่างกระบวนการแตกตัวของ ATP ‘อะเดโนซีน’ จะถูกปลดออกมาเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทและทำให้เราง่วง...