October 3, 2022

วัยหลังเกษียณ

มาถึงวันนี้กลุ่มของผู้คนที่อายุ 60 ปีขึ้นไปบางทีอาจเกษียณราชการได้ราวๆ 2 อาทิตย์แล้ว และก็บางทีอาจยังไม่คุ้นชิน รู้สึกเคว้งกับการที่ไม่ต้องไปดำเนินงานแล้ว ทำให้ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยบางครั้งก็อาจจะยังปรับพฤติกรรมไม่ทัน “กรมสุขภาพจิต” ได้แนะแนวทางวิธีรับมือในเรื่องนี้ไว้ ด้วย วิธี 5 ก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังวัยเกษียณมีอะไรบ้าง 1. บทบาทและหน้าที่ทางสังคม บทบาทและหน้าที่ในการทำงานนั้นจะหายไป สิ่งนี้ต้องอาศัยการปรับตัวกับบทบาทและหน้าที่ใหม่ หากไม่ได้วางแผนหรือมีบทบาทใหม่รองรับ อาจทำให้รู้สึกอ้างว้าง ขาดเป้าหมาย ขาดการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง 2. สภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลง ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายตนเองเพราะเมื่อถึงวัยเกษียณ นั่นหมายถึงว่า...