August 11, 2022

มะเร็งเต้านม

คุณก็ทำเป็น ด้วยแนวทางกล้วยๆตรวจเสมอๆทุกเดือน ควรจะตรวจข้างหลังเมนส์มา 7-10 วัน ตั้งแต่แมื่อวันแรกของการมีระดู และก็ตรวจในวันเดียวกันของทุกเดือน มาตรวจ “เต้านม” กันเหอะ เพื่ออยู่ไกลห่างจาก “โรคมะเร็งเต้านม“ “มะเร็งเต้านม” เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งในผู้หญิง สถิติปัจจุบันพบ30-40คนต่อประชาการ100,000คน พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยผู้ชายพบได้เพียง1%ของมะเร็งในผู้ชาย พบมากในช่วงอายุ45-50ปี เกิดจากหลายสาเหตุทั้งกรรมพันธุ์และความผิดปกติที่เกิดขึ้นเองภายหลัง เพื่อให้สาวๆ ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม  พญ.ชุตินันท์ วัชรกุล แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย-ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม โรงพยาบาลนวเวช ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคนี้ รวมทั้งมาแนะแนวทางในการตรวจเต้านมให้ทราบด้วย ปัจจัยเสี่ยง 1.ประวัติมะเร็งเต้านมหรือรังไข่ในญาติใกล้ชิด ได้แก่ แม่...