August 16, 2022

ฟ้าทะลายโจร

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้จุดประกายความตื่นตระหนกให้กับผู้คนจำนวนมากที่กำลังต่อสู้กับ COVID-19 ด้วยสมุนไพรไทยและขิงหอม แต่แพทย์กำลังผลักดัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร ฟ้าทะลายโจร-กระชาย ควรระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์-ให้นมบุตร ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า พืชกระชายขณะนี้อยู่ในขั้นวิจัยในหนูทดลอง กินมากจะท้องเสีย ขายในท้องตลาดรักษาโควิดไม่ได้ ขณะPGSLOTที่ผอ.วิจัยการแพทย์แผนไทย ยันไม่แนะนำใช้ฟ้าทะลายโจรกับหญิงตั้งครรภ์-ให้นมบุตร ส่วนคนแห่กักตุนกินป้องกัน เตือนเหรียญมีสองด้าน ใช้เวลานานมีผลเสีย  ความดันตก แขนขาชา...
โรงพยาบาลหนองคายระบุกลุ่มผู้ป่วย 4 กลุ่มที่ไม่สามารถใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาอาการเจ็บคอได้ รักษาอาการไข้และเจ็บคอ อมรรัตน์ กตปัญญา ศาสตราจารย์. สุรชาดา ทุรสันต์ และฉัน สุพัตรา เก็งหลัง กลุ่มเภสัชกรรมที่โรงพยาบาลโนนกาย กล่าวถึงการศึกษาประสิทธิภาพของแคปซูลฟ้าทะลายโจร (ดำเนินการโดย Y School of Medicine)ควบคุมคุณภาพให้มีปริมาณ total lactone คำนวณเป็น andorgrapholideไม่น้อยกว่า 6%) ในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอ (pharyngotonsillitis) แบบ double-blind, randomized trial ในผู้ป่วยจ้านวน 152 คน ที่เป็นไข้และเจ็บคอ...
สมุนไพรลดไข้ไทย Fataray Joan ไม่มีอะไรใหม่ มีสถานที่ใหม่ให้ใช้ Paniculata ซึ่งเป็นยาแก้อักเสบที่คนไทยใช้มาเป็นเวลานานในการรักษาโรค COVID-19 บางครั้งโรคระบาดก็เลวร้ายลงแน่นอนสล็อตเว็บตรง เมื่อมีความต้องการมากขึ้น แต่ Supply หรือของที่จะตอบโจทย์ความต้องการได้ทันท่วงทีมีน้อยลง จึงมีกลยุทธ์และกลวิธีหลากหลายรูปแบบที่สร้างขึ้นเพื่อจะกอบโกยรายได้ในยามวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นนำผงสะเดา ใบขี้เหล็ก หรือ สมุนไพรที่มีรสขมมาบดใส่แคปซูลแล้วอ้างว่าเป็นฟ้าทะลายโจร หรือแม้แต่มีการแอบสวมทะเบียน เพื่อทำให้ผลิตออกมาจำหน่ายได้เร็วขึ้น โดยล่าสุด ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และรักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา...