August 18, 2022

ฟาวิพิราเวียร์

องค์การอาหารและยาเตือนไม่ให้ซื้อฟาวิพิราเวียร์ด้วยตัวเอง ฟาวิพิราเวียร์เป็นยาปลอมและการใช้สารเสพติดอาจนำไปสู่การติดเชื้อเรื้อรังได้ เป็นผลให้ยาไม่ได้ผลและอาจถึงแก่ชีวิตได้ หากยาฟาวิพีราเวียร์เป็นยาปลอม สามารถแจ้งไปยังสายด่วน อย. 1556 โดยตรวจสอบคำแนะนำและส่งอีเมลมาที่ 1556@fdaPGSLOT.moph.go.th อย่าซื้อยาฟาวิพิราเวียร์กินเอง เสี่ยงอันตราย นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏ มีการขายยาฟาวิพิราเวียร์โดยไม่ได้รับอนุญาต เตือนประชาชนอย่าซื้อยามารับประทานเองเพราะอาจได้ยาปลอมที่ไม่มีตัวยาสำคัญอยู่เลย หรือได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานทำให้สล็อตเว็บตรงเสียโอกาสในการรักษา และอาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อน รวมถึงการซื้อยาผ่านอินเตอร์เน็ตผู้ป่วยอาจไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการใช้ยา ซึ่งปัจจุบันเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาในระบบที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยาฟาวิพิราเวียร์...