October 3, 2022

พื้นที่สีเขียว

Campol Tanzaya ประธานสวนพฤกษชาติเขตร้อน Nonnucci พัทยา เยี่ยมชมพื้นที่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของ Nonnucci Land and Garden Design Co., Ltd. ตามโครงการเพื่อปรับภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเลของพัทยา การออกแบบริมชายหาดของพัทยาเริ่มต้นโดยการสร้างโรงเรียนดุสิตทางเหนือของพัทยาให้ลึกยิ่งขึ้นหลังนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยามีแนวนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองพัทยาขึ้นใหม่ตลอดแนวชายหาดพัทยาระยะ ทางยาวรวมกว่า 2.7 กม. โดยPGSLOTทุ่มงบประมาณกว่า 166 ล้านบาทเศษ ในการว่าจ้าง “บ.นงนุชแลนด์แอนด์การ์เด้นดีไซน์” เข้ามาดำเนินการ ในช่วงระหว่างวันที่...