October 3, 2022

พื้นที่สงวนชีวมณฑล

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเมื่อผลการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในการประชุมคณะกรรมการสภาประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยโครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล ครั้งที่ 33 ที่เมืองอาบูจา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย G2GBET มีมติให้ขึ้นพื้นที่ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 เวลา...