October 3, 2022

พิพิธภัณฑ์ผ้า

  บรรยากาศจะค่อนข้างสงบแต่ “ซีรีส์วันเสาร์”ก็สงบลงเล็กน้อยเช่นกัน เราสนับสนุนให้ผู้อ่านของเราร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้สำหรับเกษตรกรของเรา งาน “มหัศจรรย์ขจรไกลสู่สากล” หรือ “Amazing Thai Fruits 2021 SLOTXO” จัดโดย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ที่ เมืองสุขสยาม ณ ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม...