August 18, 2022

ฝูงนก

เพราะเป็นสัปดาห์ เราหวังว่าผู้อ่านของเราจะได้เห็นสิ่งนี้ พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนืออุบลราชธานีกรเจียม พระอาทิตย์ตกเหนือทะเล พลบค่ำที่เรมพรหมเทพ ภูเก็ตเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ซึมซับกับบรรยากาศของ “แสงแรก” และ “แสงสุดท้าย” ของแผ่นดินสยาม…ในสัปดาห์เดียวกัน ดังนั้น สัปดาห์นี้แม้จะขึ้นสู่สัปดาห์ที่ 8 ของข้อเขียนชุดนี้ แต่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในความทรงจำอันดับที่ 9 ของหัวหน้าทีมแล้วนะครับ…ซึ่งก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจาก...