August 19, 2022

ผู้สูงอายุ

รมว.สธ. แนะกินอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เพิ่มภูมิต้านทานโรคโควิด-19 19 เมื่อคุณอายุมากขึ้น ภูมิคุ้มกันของคุณจะลดลงและคุณสามารถติดเชื้อได้เสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคมะเร็ง จึงต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการกินอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกินผักและผลไม้เป็นประจำ ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย ใน 1 วัน ผู้สูงอายุควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่แต่ละหมู่ให้มีความหลากหลาย เน้นกินอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย...