August 14, 2022

ผื่น

“โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง” เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่พบบ่อยในวัยเด็ก มีลักษณะสำคัญหมายถึงมีลักษณะอาการคันมากมาย ผิวหนังแห้งอักเสบ และก็มีการกำเริบเสิบสานเป็นช่วงๆ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังมีอะไรบ้าง? ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ แบ่งออกเป็นปัจจัยภายใน และXOSLOTปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน เช่น พันธุกรรม ความผิดปกติของผิวหนัง ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สารก่อภูมิแพ้ในอาการ สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ เชื้อจุลชีพ สารก่อระคายเคือง อาการของโรคผื่นแพ้ผิวหนังที่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกต สำหรับเด็กที่มีอาการของโรคผื่นแพ้ผิวหนัง เด็กจะมีผื่นแดงคันโดยเฉพาะตำแหน่งที่มีการอับชื้น...