October 3, 2022

บริจาคเลือด

หลายคนต้องการบริจาคโลหิตหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว เนื่องจากสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลหลายแห่งได้เข้ามาแจ้งความขาดแคลนเลือด แต่คำถามคือ คุณควรรอรับบริจาคโลหิตกี่วันหลังฉีดวัคซีน และควรรับวัคซีนที่มีผลข้างเคียงกี่วัน? ที่เว็บไซต์สภากาชาดไทยให้ข้อมูลไว้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดสล็อตเว็บตรงหลังฉีดวัคซีน สรุปได้ดังนี้ 1. หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 บริจาคโลหิตได้ โดยให้เว้น 7 วันหลังฉีดวัคซีน จึงจะบริจาคโลหิตได้ 2. ผู้ที่มีอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน ควรให้อาการหายดี และเว้นระยะ 14 วัน จึงไปบริจาคโลหิต...