August 14, 2022

บดบังทัศนวิสัย

เปลือกตาของคุณไม่เพียงแต่เลื่อนลง แต่ยังทำให้คุณดูแก่กว่าวัยอีกด้วย มันยังเป็นอันตรายเพราะมันกีดขวางมุมมองของคุณ มีวิธีแก้ไขปัญหานี้หรือไม่? สาเหตุของการเกิด “เปลือกตาหย่อน” อ. พญ. พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ภาวะเปลือกตาหย่อน หรือหนังตาหย่อน (dermatochalasis) เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่ที่พบบ่อยคือ เกิดในผู้สูงอายุ...