August 18, 2022

น้ำป่าไหลหลาก

ข้อมูลโดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค บอกว่า ตอนนี้มีฝนตกโดยตลอดในหลายพื้นที่ บางพื้นที่ตกหนัก กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดน้ำหลากขัง หรือกำเนิดน้ำป่าไหลหลั่ง ขอให้สามัญชนระแวดระวังโรคที่มากับอุทกภัย คือ โรคอุจจาระร่วง โรคติดต่อที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน อาการของโรคอุจจาระร่วง ถ่ายอุจจาระเหลวอย่างน้อย 3 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายเป็นน้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายมีมูกเลือดหรือมูกปนเลือด อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน แต่หากมีอาการรุนแรง...