October 3, 2022

นำเข้าข้าว

ข้าวเป็นพืชผลที่สำคัญในประเทศแถบเอเชีย เพราะนี่คือหุ้นเอเชีย ประเทศที่ข้าวเป็นอาหารหลัก ปลูกข้าวได้หลากหลายพันธุ์ ลักษณะของความนุ่มนวลและความแข็งของรูปทรง กลิ่น และรส สอดคล้องกับรสนิยมของชาวเมือง ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยเป็นที่นิยมสำหรับการปลูกข้าวและโภชนาการหอมมะลิ ข้าวเหลืองประทิว ข้าวเสาไห้ กันแพร่หลาย ปัจจุบันไทยมีการนำเข้าข้าวพันธุ์ต่างๆ จากต่างประเทศมาใช้ปรุง ประกอบอาหารG2GBETหลากหลายเมนู เช่น นำเข้าข้าวญี่ปุ่นมาทำข้าวปั้น ซูชิ เบนโตะต่างๆ นำเข้าข้าวอิตาลี มาทำข้าวผัดอิตาเลียน ข้าวรีซอสโต้...