September 25, 2022

ทรูมันนี่

ไม่ว่าใครก็ไม่ต้องการติดหนี้ติดสิน แต่ว่าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ รายได้ที่เคยมีก็หาย และก็ภาวการณ์หนี้สินครอบครัวที่เพิ่มสูงตลอด ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยไตรมาส 2 ปี 2564 ชาวไทยมีหนี้สินครอบครัวมากถึง 14.27 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 89.3% ต่อ GDP ส่งผลให้ความต้องการ “สินเชื่อเงินด่วน” เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะ “สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล” ที่ได้กลายเป็นช่องทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มอบความสะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่าย และมีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยช่วงมิถุนายนที่ผ่านมามีลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลทั่วประเทศกว่า 2 แสนราย และมียอดปล่อยสินเชื่อกว่า 2...