October 3, 2022

ติดตามข่าว

คุณจะต้องจับตาดูการพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด แต่ยิ่งคุณติดตามข่าวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้น ไม่มีในข่าวแต่จะจัดสมดุลยังไงไม่ให้ถูกครอบงำ? สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุถึงผลกระทบต่อจิตใจจากการติดตามข่าวสถานการณ์บ้านเมืองเอาไว้ ดังนี้ ความวิตกกังวล เหตุการณ์ที่หาความแน่นอนไม่ได้ ไม่รู้จะไปทิศทางใด ทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงขึ้นในใจ กระตุ้นมโนด้านลบไปได้มาก สร้างความรู้สึกวิตกกังวลได้อย่างมาก หรือในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ถ้าคนใกล้ตัวเป็นคนละฝ่ายกับเรา เราเห็นไม่เหมือนเขา เกรงการทะเลาะเบาะแว้ง เกรงเขาจะไม่โอเคกับเรา ถ้าเห็นต่างกัน จึงเกิดความวิตกกังวลได้...