August 18, 2022

ตาบอด

ความเคลื่อนไหวของดวงตาสามารถส่งสัญญาณถึงปัญหาของสุขภาพได้ โดยเหตุนี้ การตรวจตากับหมอรักษาตาบ่อยๆหรือทุก 2 ปี เป็นสิ่งจำเป็น เพราะว่าจะช่วยตรวจค้นแล้วก็รักษาสภาวะสุขภาพที่รุนแรงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ทุกท่านได้มีสุขภาพที่ดีและลดการเจ็บป่วย ทางทีมข่าวสดจะขอนำเสนอดวงตาบอกโรคที่สามารถพบได้จากการทดสอบสายตา 1. โรคต้อหิน เป็นภาวะที่มักไม่มีอาการจะค่อยๆ พัฒนา แถมยังเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการตาบอดอีกด้วย หากสามารถตรวจพบในระยะแรกก็สามารถรักษาหาย ซึ่งโรคนี้พบได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ แต่กลุ่มที่พบมากที่สุด คือผู้มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีญาติใกล้ชิด เช่น พี่น้องบิดามารดาเป็นต้อหิน...