August 19, 2022

ตากุ้งยิง

ตอนนี้ที่การเสี่ยงต่อเชื้อไวรัสรวมทั้งแบคทีเรียมีมากยิ่งกว่าที่เคยอย่างฝุ่นผง PM 2.5 อาจก่อให้การชีวิตประจำวันของพวกเรามีความเสี่ยงต่อการเป็น “ตากุ้งยิง” เพิ่มมากขึ้น “ตากุ้งยิง” เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณเปลือกตาด้านบนและเปลือกตาด้านล่าง ทำให้มีอาการเจ็บปวดตรงที่เป็นตุ่มหรือหนอง ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดตากุ้งยิง ได้แก่ สัมผัสดวงตาด้วยมือที่ไม่สะอาด การใส่คอนแทคเลนส์ โรคเปลือกตาอักเสบ ใช้เครื่องสำอางที่ไม่สะอาดหรือล้างเครื่องสำอางไม่หมด เคยมีประวัติเป็นตากุ้งยิงมาก่อน ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง เช่น เป็นโรคเบาหวาน สิ่งที่ควรทำ ช่วงที่มีอาการ ให้ประคบอุ่น...