August 18, 2022

ดอกซากุระ

โดยปกติในเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี หลายคนคงไม่พลาดทัวร์ชมดอกซากุระญี่ปุ่น หรือมีคนที่เดินทางไปจีนหรือยุโรปเพื่อดูดอกซากุระและยังเป็นมือใหม่ แต่ก็มีคนที่ไม่สามารถบินไปต่างประเทศได้แม้จะโดนโคโรนา 19 ชนเช่นนั้นก็ตาม คุณต้องอยู่ในโหมดเตรียมพร้อม แต่ก่อนอื่นเรามาดูวิดีโอที่สวยงามจากมุมมองของสื่อต่างประเทศเช่น AFP XOSLOTที่ได้รับการยกย่องจากแดนไกล อย่างเช่นที่จีน ที่ตอนนี้โควิด-19 ค่อนข้างสงบลงบ้างแล้ว เมื่อดอกไม้บาน ชาวจีนเองก็เริ่มออกเที่ยวกันบ้างแล้ว อย่างที่นานกิง จังหวัดเจียงซู...