August 11, 2022

ซิสโก้

ซิสโก้ เปิดตัวรายงานผลการค้นคว้าดรรชนีการทำงานแบบไฮบริดทั่วทั้งโลก (Hybrid Work Index – HWI) เป็นครั้งแรก โดยอ้างอิงข้อมูลลูกค้าแบบรวมที่ไม่บอกชื่อหลายล้านรายการดัชนีดังกล่าวได้รับการอัพเดตทุกไตรมาส โดยศึกษาพฤติกรรม และรูปแบบการใช้งานเทคโนโลยี ซึ่งรายงานชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนต่อรูปแบบการทำงานในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าบุคลากรที่ทำงานในรูปแบบไฮบริดคาดหวังว่าจะมีการปรับปรุงด้านความยืดหยุ่นในการทำงาน การเข้าถึงระบบ และความปลอดภัย ขณะที่องค์กรธุรกิจพยายามตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ชัค ร็อบบินส์ ประธานกรรมการและซีอีโอของซิสโก้ กล่าวว่า...