September 25, 2022

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้หลายคนสูญเสียคนที่รักและสมาชิกในครอบครัวอย่างกะทันหัน สิ่งนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อสภาพจิตใจของคุณ ดังนั้น คุณจำเป็นต้องปรับมุมมองและมุมมองต่อชีวิตของคุณ ผ่านพ้นวิกฤต G2GBET สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ดูเหมือนว่าจะส่งผลให้ความสูญเสียกลายเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ การสูญเสียคนรักจากเหตุการณ์อย่างกะทันหันอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว ไม่ทันได้สั่งเสีย ไม่ทันได้ร่ำลา นอกจากจะสร้างความเศร้าโศกเสียใจ ความเจ็บปวด บอบช้ำแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ผู้สูญเสียยากที่จะทำใจยอมรับได้...