September 25, 2022

คาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรตพร้อมกับโปรตีนและไขมันเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ร่างกายของเรา 3 สารอาหารที่ร่างกายต้องบริโภคเพื่อสลายคาร์โบไฮเดรตและใช้เป็นพลังงานหมวดข้าว แป้ง หลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว เป็นสล็อตเว็บใหญ่คาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสี ดูดซึมเร็ว กากใย วิตามิน แร่ธาตุน้อย(Simple Carbs) ได้แก่ น้ำตาล ข้าวขาว ขนมปังขาว ฯ เลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เป็นคาร์โบไฮเดรตไม่ผ่านการขัดสี มีกากใย...