October 3, 2022

ความรู้

เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในสิทธิเบื้องต้นของเด็กที่จำต้องได้รับการป้องกันจากการล่วงละเมิดและก็การทำร้ายทุกแบบ ทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ รวมทั้งการใช้แรงงานเด็กเพื่อหาผลประโยชน์ เพจ Thai Book Fair (www.facebook.com/bookthai) โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยได้รวบรวมหนังสือสำหรับเด็กและครอบครัวที่จิตแพทย์ นักจิตวิทยา และพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้รีวิวให้เป็นหนังสือแนะนำให้อ่าน เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจกับเด็กและครอบครัว เด็กรู้และเข้าใจสิทธิของตัวเอง ครอบครัวเข้าใจและเคารพสิทธิของเด็ก เพื่อหยุดความคิดความเชื่อเก่าๆ หนึ่งในหนังสือจะสร้างความเข้าใจให้แก่ครอบครัวในประเด็นนี้ อาทิ ปิงปิงไม่ยอม...