October 3, 2022

ความรุนแรง

ข้อความสำคัญที่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดเนื้อหานี้ เป็นโควิดทำให้เด็กรวมทั้งคนแก่ใช้เวลากับการดูหนังมากเพิ่มขึ้น รวมทั้งบางทีบิดามารดาก็ลืม Log out ออกมาจากแอปกลุ่มนี้ ทำให้เด็กเข้าชมภาพยนตร์คนแก่ได้เกินความรู้ความเข้าใจของตน เกิดพฤติกรรมเลียนแบบหนัง เรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่ เพราะปัญหาการซึมซับความรุนแรงจากภาพยนตร์นั้น ถูกป้องกันด้วยการจัดเรตติ้ง (Film Ratings) เรตการชมภาพยนตร์ หรือ Film Ratings เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต่างประเทศให้ความสำคัญมาก เด็กจะดูหนังเรื่องใดก็ตามควรผ่านสายตาผู้ปกครอง เพราะการดูหนังผิดเรตจะส่งผลต่อจิตใจของเด็กระยะยาวอย่างไม่รู้ตัว วันนี้ไทยรัฐออนไลน์อยู่กับ พ.ต.อ.หญิง พญ. อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล...