August 16, 2022

ความทรงจำ

ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันในสหรัฐฯ ได้ค้นพบกลไกพื้นฐานที่ทำให้หนอนตัวกลมขนาดจิ๋ว C.elegans ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาและจดจำเอาไว้ ให้แก่เพื่อน ๆ ต่างสายเลือดของมันได้  XOSLOT อันที่จริงหนอนขนาดจิ๋วซึ่งตัวเล็กเพียง 1 มิลลิเมตร ไม่อาจใช้ภาษาหรือวิธีอื่น ๆ สื่อสารเรื่องราว รวมทั้งถ่ายทอดความทรงจำผ่านการบอกเล่าได้ แต่ก่อนหน้านี้นักวิจัยทีมเดียวกันกลับพบว่า แม่หนอนสามารถถ่ายโอนประสบการณ์ที่ตนเองป่วยเพราะกินแบคทีเรียก่อโรค...