August 19, 2022

คงความเขียว

ผู้คนจำนวนมากประสบพบเจอปัญหาเมื่อซื้อผักมาสำหรับทำกับข้าว แต่ว่าพอเพียงยังไม่ทันได้ปรุงอาหารทานผักก็เฉา เน่า ใบมีสีเหลือง ไม่น่ากินเสียแล้ว จำต้องทิ้งสำหรับผักคะน้านั้นเป็นผักใบเขียวอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำไปประกอบอาหาร เนื่องจากสามารถทำได้หลากหลายเมนู และถ้าเราจะเก็บคะน้าให้สามารถทานได้นานๆ โดยยังคงความเขียว สด น่ารับประทานอยู่ล่ะ ต้องทำอย่างไร สิ่งที่ต้องเตรียม -ผักคะน้าที่เราซื้อมา -กระดาษหนังสือพิมพ์ -พลาสติกแรปอาหาร -กระดาษฟลอยด์ (ถ้ามี) -กรรไกร ขั้นตอนการทำ -นำคะน้าที่ซื้อมาวางลงบนกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เตรียมไว้ โดยไม่ต้องล้างคะน้า...