August 11, 2022

ขนมไทย

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสอบถามความคิดเห็นของพสกนิกรประมือณี “ขนมไทยโบราณกับชาวไทย” กลุ่มของตัวอย่างปริมาณ 1,367 คน ตรวจระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน2564 พบว่าคนไทยมองว่าขนมไทยมีประวัติยาวนาน เป็นเอกลักษณ์ของไทย ร้อยละ 86.16 และค่อนข้างชอบขนมไทย ร้อยละ 42.34 ส่วนใหญ่รับประทานนานๆครั้ง ร้อยละ 45.65 และจ่ายเงินในการซื้อขนมไทยน้อยกว่า 100 บาทต่อครั้ง ร้อยละ 53.61...
ขนมไทยเป็นที่นิยมในหลายประเทศ แฟรนไชส์ขาย หลายคนรู้จักแต่ชื่อไทย แต่ฉันไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้กับผู้ซื้อต่างชาติอย่างไร ตัวอย่างเช่น คำภาษาอังกฤษ tarotaro คือ เผือกผัดผักรวม ‘มันสำปะหลังเชื่อม’ man sampalang cheaum สล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์คือ candied-cassava ยังมีอีกครับ ขนมที่ดังก็คือ ‘กล้วยไข่เชื่อม’ kluay khai cheaum XO SLOTคือ candied-khai...