September 25, 2022

กิจกรรม

“อ้ายฉีอี้อนิเมะเยอะะะ” ชวนดูอนิเมะ สะสมเหรียญเอามาแลกเปลี่ยนรางวัลมูลค่ากว่า 180,000 บาท 7 เรื่องมองฟรีไม่มีซ้ำอีกทั้ง 7 วันตลอดอาทิตย์ นอกจากจะมีอนิเมะให้ดูกันได้ไม่ซ้ำแล้ว ของรางวัลกิจกรรมก็อัดแน่นรวมกว่า 180,000 บาท ได้แก่ 1.Nintendo Switch (3 รางวัล) 2.ฟิกเกอร์ Demon slayer หรือ Attack on Titan...
รากฐานของการกระทำต่างๆของคนเรานั้น โดยมากแล้วเริ่มมาจากในบ้าน หรือก็คือสถาบันครอบครัวนี่เองที่เป็นเบ้าหลอมให้กับสมาชิก ครอบครัวที่ดีสุขสบาย ทุกคนรักใคร่กันอบอุ่น เป็นส่วนสำคัญในการหล่อหลอมบุคลากรที่มีคุณภาพคนหนึ่งออกไปสู่สังคม ทั้งยังมีส่วนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทั้งกับตัวสมาชิกเองและคนอื่น ๆ ในสังคมที่สมาชิกในครอบครัวไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย การเลี้ยงดูที่ดีมีคุณภาพจากในครอบครัว สมาชิกคนนั้น ๆ จะมีแนวโน้มไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นในสังคมน้อยลง ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดมานานร่วม 2 ปีนี้ แม้เราทั้งหลายจะได้อยู่บ้านกับคนในครอบครัวมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเรารักคนในบ้านมากขึ้น เอาเข้าจริงช่วงที่เราอยู่บ้านกันนานขึ้นนี้...