October 3, 2022

การเรืองรังสีเอกซ์

ถ้อยคำหวานซึ้งอย่าง “สุดที่รัก” “รักจนกระทั่งเกือบจะบ้า” “เพื่อนพ้องผู้แสนหวังดี” ปรากฏอยู่ทั่วๆไปในจดหมายลับที่พระนางมารี อองตัวเน็ตต์ ราชินีในพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ที่ประเทศฝรั่งเศส ส่งถึงเคานต์ แอ็กเซิล วอน เฟอร์เซน เจ้าขุนมูลนายชาวประเทศสวีเดนคนคุ้นเคย ระหว่างเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงโค่นอำนาจระบอบกษัตริย์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เดิมทีข้อความบางส่วนของจดหมายลับเหล่านี้ ถูกเขียนทับด้วยหมึกดำเพื่อปกปิดเนื้อหาที่ไม่ต้องการเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก แต่เมื่อมีการส่งมอบจดหมายที่ทายาทของเคานต์เฟอร์เซนเก็บรักษาไว้ ให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติของฝรั่งเศส ทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อ่านข้อความที่ถูกปกปิดไว้ได้ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์นี้ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ฉบับวันที่...