August 18, 2022

การจาม

การจามเป็นเพียงแต่หนึ่งในกลไกการคุ้มครองป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายที่สามารถจะช่วยคุ้มครองปกป้องและก็กำจัดสิ่งระคายเคืองต่างๆดังเช่น แบคทีเรีย สิ่งสกปรก ฝุ่น เชื้อรา ละอองเกสร หรือควัน ก่อนเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู จมูก และคอ ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ซิตี เผยการกลั้นจาม โดยการกลั้นหายใจ พยายามเอามือปิดปาก หรือบีบจมูก ถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพและควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเช่นนี้ เพราะอาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย...