August 14, 2022

การกระโดดของหุ่นยนต์

อาการของเสือชีตาห์ที่พุ่งตัวผ่านทุ่งอันตะปุ่มตะป่ำ แม้ว่าการเคลื่อนบางทีอาจมองง่ายสุดๆ แม้กระนั้นการจะก่อให้หุ่นยนต์ที่ถึงจะดีไซน์ให้มี 4 ขาขยับเขยื้อนด้วยแนวทางเดียวกับเสือชีตาห์ ก็ไม่ได้ง่ายทำให้ท้าทายนักพัฒนาหุ่นยนต์อย่างมาก ทั้งนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หุ่นยนต์ 4 ขาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวของเสือชีตาห์และสัตว์อื่นๆมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและน่าทึ่ง แต่การเคลื่อนไหวอย่างปราดเปรียวก็ยังตามหลังสัตว์ต้นแบบ ล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญวิทยาการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ ปัญญาประดิษฐ์ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสตต์ หรือเอ็มไอที ในสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาระบบปรับปรุงความเร็วและความคล่องตัวของหุ่นยนต์ที่มีขาในขณะที่พวกมันกระโดดข้ามพื้นที่ว่าง ระบบควบคุมแบบใหม่นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์จากกล้องวิดีโอที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าหุ่นยนต์...